KYLÄTOIMIKUNNASTA KYLÄSEURAKSI

Maaseutujen kylätoimikunnat on perustettu tuomaan
haja-asutusalueilla asuvien ihmisten toiveita ja tarpeita kunnan päättäjien tietoisuuteen. Asiat on tuotu esille kyläkokouksissa ja kylätoimikunnat ovat sen jälkeen lähteneet viemään asioita eteenpäin. Kylätoimikunnilla on ollut merkittävä rooli maaseudun elinkeinoelämän kehittämisessä. Kylän kehittäminen
ei lähde käyntiin, ellei kyläläisillä ole intoa, halua ja valmiuksia kehittää kylää. Elävä kylä houkuttelee myös uusia asukkaita.


Syksyllä 1998 yhdistettiin Jokijärven kylätoimikunta ja Päävaaran maamiesseura, joista muodostettiin Jokijärven kyläseura ry. Kyläseuran alue noudatti entisen
kylätoimikunnan aluejakoa, eli Isokumpu, Jokijärvi ja Tyrämäki.

PÖLKKY-TEATTERI

Näyttämön rakentaminen oli suuri urakka. Lue lisää Pölkky-teatterin historiasta kohdasta Pölkky-teatteri.

Tästä alkoi Pölkky-teatterin katon ja kioskin rakentaminen. Silloinen Kyläpäällikkö Pasi Kivimäki on ehtinyt tämän jälkeen itsekin näytellä lukuisissa kyläseuran näytelmissä.

Kesän 2018 Olavi Virta musikaalissa Pasi nähtiin useammassakin rooliasussa.