Päätöksenteko kyläseurassa

Päättämisvalta on yhdistyksen kokouksella, joka pidetään kerran vuodessa, tammi-maaliskuussa.

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

Vuosikokous pidettiin 8.3.2020

Johtokunnan kokoonpano 2020

Veikko Räisänen, puheenjohtaja

Mauri Karjalainen, varapuheenjohtaja

Leila Kivimäki, sihteeri

Aila Mikkonen, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä

Muut jäsenet:

Raija Karjalainen

Antero Timonen

Martti Pesämaa

Sisko Ahola

Tanja Moilanen

Toiminnantarkastajina toimivat Ville Tyni ja Anne Hoikkala.

Varatoiminnantarkastajat ovat Olavi Kammonen ja Kauno Keränen