Jokijärven Kyläseuran vuosikokouksessa 28.2.2015 entinen Jokijärven koulu nimettiin nyt virallisesti Jokijärven Kylätaloksi. Asiasta järjestettiin nimikilpailu ja erilaisia nimiehdotuksia annettiin 16 kpl, joista äänestyksessä 8 ääntä sai
Jokijärven Kylätalo.

Kokous valitsi kyläseuralle uudeksi puheenjohtajaksi Mauri Karjalaisen. Johtokunnan muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja Osmo Räisänen, sihteeri Raija Kelly, rahastonhoitaja Aila Mikkonen, Raimo Haahkamo, Teuvo Lohilahti, Martta Savelius, Kalevi Nissinaho ja Sinikka Räisänen.
Lisäksi Raimo Haahkamo nimettiin kiinteistövastaavaksi, Salme Paloniemi some-vastaavaksi ja muistamistoimikuntaan nimettiin Anne Hoikkala ja Leila Kivimäki. 
Muistamistoimikunnan tehtävänä on tuoda johtokunnalle tiedoksi esimerkiksi kylälle muuttaneita uusia asukkaita ja kylälle syntyneitä vauvoja, jotta heitä voitaisiin muistaa kyläseuran taholta. Itse kukin kyläläinen puolestaan voi antaa vihjeitä muistamistoimikunnalle.


Jokijärven Kyläseurasta talon isäntä!

Jokijärven Kyläseura ry:n ja Taivalkosken kunnan välinen kauppakirja koskien Jokijärven kylätaloa allekirjoitettiin 26.2.2015. Kauppaa neuvoteltiin erittäin hyvässä hengessä noin kuusi kuukautta. Kyläseura teki  tarvittavat päätökset yksimielisesti ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 29.11.2014.
Kauppakirjan allekirjoittivat vasemmalta lukien kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ja  kunnansihteeri Onerva Heinilahti sekä   puheenjohtaja Osmo Räisänen ja rahastonhoitaja Aila Mikkonen.

Osmo ja Aila kaupan jälkeen. Salme Koskelo perheineen muisti kyläseuraa heti tuoreeltaan.