Kyläasiain työryhmän kokous 27.5.15

Jokijärven kylätalo

 

Kokouksen avaus

Jokijärven kyläseuran puheenjohtaja Mauri Karjalainen toivotti kokousväen tervetulleeksi.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Karjalainen ja sihteeriksi Salme Koskelo

Työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Sekä puheenjohtaja Osmo Räisänen että sihteeri Lea Mikkonen ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä valittaessa työryhmän puheenjohtajaa ja sihteeriä. Kokous totesi, että tällä kertaa läsnä on niin vähän väkeä, ettei kyseisten toimihenkilöitten valintaa voida tehdä. Valinnat pyritään tekemään seuraavan kokouksen yhteydessä. Todettiin, että vastuu työryhmän toiminnasta on ollut tarkoitus kiertää eri kylillä. Jokijärvellä tämä tehtävä on ollut jo kaksi kautta peräkkäin.

Taivalkosken kunnan kuulumiset

Taivalkosken kunnanhallituksen edustaja, Ahti Nevanperä, kertoi lyhyesti kunnan hyvästä taloudellisesta tilanteesta ja kärkihankkeesta, eli Mustavaaran kaivossuunnitelmasta. Kunnassa on myös vireillä tapahtumatuotannon kehityshanke, jonka tarkoituksena on koota kunnan tapahtumat keskitetysti yhden organisaation alle. Hanke on vasta aluillaan. Nevanperä muistutti myös, että Taivalkosken kunta avustaa kyläseuroja vuosittain rahallisesti, mutta myös muulla tavoin.

Maanrakennusmestari Kari Siikaluoman puheenvuoro kirvoitti laajan keskustelun niin tieasioista kuin jätehuollostakin. Tänä kesänä kunnostetaan kaksi kohdetta, Kantalan tie ja Kallioniemen tie. Kallioniemen pysäköintialue laajennetaan, koska siellä käy joka kesä paljon linja-autoja, eikä niille ole kunnollista kääntymispaikkaa eikä pysäköintitilaa.

Jätehuoltokeskustelun yhteydessä tuotiin esille levähdyspaikkojen siivottomuus. Esimerkiksi Romppaisen levähdyspaikalla on jatkuvasti vaippa- ym. roskapusseja, koska kaikki roskalaatikot on viety tienpitäjän toimesta pois. Siikaluoma muistutti, että alueen kunnossapito kuuluu maa-alueen omistajalle ja oikea valituksen kohde on Kuusamossa oleva ympäristövalvontakeskus.

Raskas rekkaliikenne aiheuttaa ongelmia teitten ja siltojen kunnossa pidolle. Esimerkiksi Romppaisen sillan yli kulkee liian painavia rekkoja. Jurmussa oltiin huolissaan rekkarallista, jonka Mustavaaran kaivoksen mahdollinen aukaiseminen aiheuttaa kylälle. Siikaluoma rauhoitteli, että kuljetusreitit suunnitellaan niin, että haitat voidaan minimoida.

Koillismaan Leader ry , Marja Tuomivaaran terveiset

Koillismaan Leader ry, entinen Myötäle ry, jakaa neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Hankevastaava, Marja Tuomivaara, kertoi ajankohtaiset asiat hankkeitten suunnittelusta. Uutena hankkeitten hakemisen helpottamiseksi ja jouduttamiseksi on luotu sähköinen Hyrrä-järjestelmä. Se tarkoittaa, että jatkossa hankehakemuksen voi tehdä ja korjata sähköisesti. Se vähentää juoksemista toimistosta toiseen hankehakemuksen kanssa, ja korjausten ja lisäysten tekeminen tapahtuu nopeasti.

Koillismaan Leader ry jalkautuu myös Taivalkoskelle. Se tarkoittaa, että neuvontaa annetaan tiettynä aikana yhteistoimintapisteessä Taivalkosken keskustassa. Asiasta ilmoitetaan Taivalkosken sanomissa.

Marja Tuomivaara muistutti myös nuoriso-Leaderistä. Se tarkoittaa, että nuoret voivat itsenäisesti hakea noin viidensadan euron avustuksia jonkun idean toteuttamiseksi.

Kylien kuulumiset

Jurmun edustajat kertoivat, että kesän tärkeintä tapahtumaa, Ii-jokisoutua, odotellaan innoissaan. Jurmun koululle majoittuu marjanpoimijoita tulevanakin kesänä. Koulua pidetään kunnossa, jotta siellä voidaan pitää kerhoja. Kyläseuran väki oli huolissaan nuorten tilanteesta. Nuoria kaivattaisiin mukaan seuratoimintaan.

Mauri Karjalainen kertoi Jokijärven kyläseuran tulevan kesän tapahtumista. PÖLKKY-PöllinParkkuukisat lähestyvät, ja talkoolaisia on saatu mukaan kiitettävästi. Yhteistyö seurojen välillä toimii jo mukavasti. Olavi Virta musikaalin kahdeksantoista esitystä ovat myös kova ponnistus. Salme Koskelo kertoi kylätalolla järjestettävästä kesänäyttelystä, jonka aiheena on kätten taidot ennen ja nyt. Mauri Karjalainen totesi, että Päätalo-viikko työllistää kyläseuraa melkoisesti. Viikon aikana on teatteriesitysten lisäksi muitakin esityksiä PÖLKKY-teatterilla.  Mauri Karjalainen esitteli Jokijärven Avviisin, jota voi lukea myös nettiversiona.

Kokouksen päättäminen

Mauri karjalainen kiitti osallistujia ja toivoi hyvän yhteistyön jatkuvan kylien välillä.

Seuraava kokoontuminen päätettiin järjestää Jurmussa, kunhan marjanpoimijat ovat lähteneet ja talo on saatu heidän jäljiltään siivotuksi.

Kokous päätettiin klo 21.

Muistion laati Salme Koskelo

 

Piispan vierailu 23.5.15

Piispa Samuel Salmi toimitti piispantarkastuksen Taivalkosken seurakunnassa 22. -24.5.2015.
Tässä yhteydessä hän vieraili myös Jokijärvellä erämaakirkon muistomerkillä.

Piispan lisäksi paikalla olivat Lääninrovasti Juhani Lavanko, Läänin asessori Kari Tiirola, kirkkoherra Tuomo Törmänen, piispatar Hannele Salmi, seurakunnan talouspäällikko Kari Jaakkola sekä Jokijärven kyläseuran väkeä.

Ensimmäinen kirkkoherra, Johan Barkman, teki myös yllätysvierailun muistomerkille.